Participă la concursul nostru completând chestionarul disponibil AICI și urmărește pagina de Facebook BabyStem pentru a vedea dacă ești fericita câștigătoare a marelui premiu oferit de Il Bambino: un cărucior Greentom și o scoică auto BeSafe!

Înainte de a te înscrie în concurs asigură-te că ai parcurs întreg regulamentul concursului disponibil mai jos.

 

Regulament Concurs “Mămici Informate”

ART 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Mămici Informate”

(1) Organizatorul concursului “Mămici Informate” (denumit in continuare “Concurs”) este Baby Stem Cell SRL, societate comerciala romana cu sediul în Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub J40/238/2012, cod unic de inregistrare RO 29529639. Concursul este organizat în parteneriat cu Wild Corporation SRL (ilbambino.ro), societate comerciala romana cu sediul în Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub J40/2865/05.03.2019, cod unic de inregistrare RO 40732510.

(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concurs (denumit in continuare “Regulamentul”).

(3) Regulamentul este disponibil pe toata durata Concursului, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, pe web site-ul ​Baby Stem Cells​ si pe pagina de ​Facebook Baby Stem

(4) Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, sub conditia notificarii publice prealabile a modificarii prin afisarea pe site a modificarii.

(5) Concursul este organizat si desfasurat in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ART 2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in spatiul virtual https://www.babystem.ro/mamici-informatecorespunzator web site-ului  ​Baby Stem Cells​.

(2) Concursul incepe pe 16 octombrie 2019 si se incheie pe 18 noiembrie 2019, ora 12:00. (3) Dupa data incheierii Concursului, Organizatorii nu mai au nici o responsabilitate si nu isi mai asuma nici o obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

ART 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs poate participa orice persoana cu varsta de peste 18 ani, care la data inceperii Competitiei  resedinta in Romania.

(2) Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(3) La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorilor si ai Partenerilor, precum rudele de gradul intai ale acestora.

(4) Inscrierea in concurs implica acceptarea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toate participantele.

(5) Participarea la campania promoţională implică acceptul ca adresa de e-mail şi numele să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar. Pentru revendicarea premiilor, câştigătorii vor avea nevoie să prezinte un document de identitate: buletin sau carte de identitate aflate în termen de valabilitate. 

Dreptul de participare în Campanie este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul Campaniei.

În cazul în care un câstigator va fi o persoană lipsită de capacitate de exercitiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau reprezentantului legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii date cu încuviinţarea Autorităţii tutelare, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorii sunt absolviți de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea incapabilului la prezenta Campanie.

(6) Prin înscrierea la aceasta campanie promoţională, participanţii sunt de acord ca informaţiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului SC BABY STEM CELLS SRL, in conformitate cu regulamentului UE2016/679,-privind protectia datelor, conform Legii 677/2001 si acestea putând fi folosite pentru activităţile sale de marketing şi pentru a transmite mesaje cu caracter publicitar

La cererea scrisă a participanţilor, trimisă la adresa Organizatorului SC BABY STEM CELLS SRL operatorul se obligă să actualizeze sau să şteargă datele personale ale acestora.

(7) Se admite o singura inscriere per participant concurs.

ART 4. MECANISMUL CONCURSULUI

(1) Inscrierea in concurs se face prin completarea chestionarului disponibil la adresa: https://forms.gle/rdoqoZLBUyGJNpdB6 

(2) Pentru ca inscrierea in concurs sa fie eligibila, participantii la concurs trebuie sa completeze toate spatiile marcate cu *(steluta) si sa accepte termenii si conditiile din acest Regulament.

(3) Prin inscrierea la concurs participantii isi dau acordul sa primeasca informatii despre celulele stem, recoltarea celulelor stem si serviciile oferite de Baby Stem.

ART. 5 PREMIILE, ACORDAREA ACESTORA SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Premii Valoare (ron) Data extragere premiu
1 Carucior 2 in 1, Greentom, 100% Ecologic

https://www.ilbambino.ro/carucior-2-in-1-greentom-100-ecologic-grey-sand

2059.99 19 noiembrie 2019
2 BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

https://www.ilbambino.ro/izi-go-modular-x1-i-size-sunset-mlange/

1239.99 19 noiembrie 2019

 

(1) Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti pe random.org.

(2) Numele castigatorilor va fi facut public pe pagina de facebook ​https://www.facebook.com/BabyStem

(3) Validarea câştigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale completate în momentul înscrierii în Concurs.

(4) Câştigătorii vor fi contactați de un reprezentant din partea Baby Stem, acesta le va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerii/deliberării şi felul în care va putea intra în posesia premiului. Câstigătorii îşi vor putea revendica premiul în termen de maxim 30 zile de la transmiterea mesajului informativ şi numai prin identificarea cu buletin sau act de identitate, care să ateste numele şi prenumele reale. ​De la data revendicarii premiului castigatorii au obligatia de a revendica premiul castigat in maxim 90 de zile calendaristice, in caz contrar premiul va fi anulat.

(5) Premiul nu poate fi cedat altor persoane. Câştigătorul va fi contactat de către Organizatori pentru a se colecta toate datele necesare în vederea intrării în posesie a premiului.

(6) Organizatorii nu sunt responsabili pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de ei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câştigătorilor Campaniei şi de a se folosi de imaginea acestora în scopuri publicitare. Castigatorii sunt de acord sa fie fotografiati la primirea premiului si sa posteze pe pagina personala de Facebook anuntul castigarii premiului.

(7) Organizatorii vor verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi vor descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Concursului va fi considerată drept fraudă.

(8) Orice tentativă de fraudare atrage după sine eliminarea din Concurs a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorilor în momentul în care aceștia consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislaţiei române în vigoare.

(9) Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanţilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-urile folosite de Organizatori.

(10) Costul expedierii premiului va fi suportat de Organizatorul concursului.

ART. 6 CONTRAVALOAREA IN BANI

In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea premiului oferit gratuit, cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.

Valoarea premiilor acordate este 3299.98 lei.

ART. 7 DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzator Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participantelor referitor la faptul ca imaginea (numele si fotografia) acestora pot fi facute publice si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, cu respectarea legislatiei in vigoare, fara nici un fel de plata aferenta, acord valorand cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzatoare ale participantilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei, pentru intreaga perioada de protectie a acestora.

ART. 8 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si in conformitate cu​ regulamentului UE2016/679,-privind protectia datelor​, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantele la Concurs le furnizeaza despre ei insisi. Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal cu nr ​32085.

ART. 9 ANGAJAMENTE

Participarea la concursul “Mamici Informate” implică acceptarea ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu particianţii câştigători să poată fi făcute publice şi folosite în scop publicitar, fără pretenţii de ordin patrimonial în urma apariţie fotografiilor şi materialelor filmate. ​Prin inscrierea la concurs participantele isi dau acordul sa primeasca informatii despre celulele stem, recoltarea celulelor stem si serviciile oferite de Baby Stem si informatii cu privire la activitatea si ofertele partenerilor.

ART. 10​ ​TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

Art 11. LITIGII. FORTA MAJORA.

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la CONCURSUL ” MAMICI INFORMATE” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată din raza teritorială a sediului social al organizatorului.

Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a îşi îndeplini obligaţiile asumate în Regulament. Apariţia unui astfel de eveniment va fi anunţat participanţilor prin afişare pe site-ul Organizatorilor. Organizatorii nu vor putea fi ţinuți responsabili dacă intervin schimbări de date sau dacă această promoţie va fi modificată sau anulată, din motive care nu le sunt imputabile. Plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizatori de a solicita daune-interese.

Art 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE ( CONCURSULUI)

Campania promoţională ( concursul) “ MAMICI INFORMATE” va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-urilor mai sus mentionate. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a înceta înainte de împlinirea termenului, de a prelungi sau de a reduce perioada acestei acţiuni, anunţând în mod public orice modificare.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări la actualul Regulament, cu condiţia că orice modificare să fie anunţată pe site-urile menționate în timp util.

 Nota pentru Concurs: Fii o mămică informată, iar BabyStem și Il Bambino te premiază!: 1 Stea2 Stele3 Stele4 Stele5 Stele (1 note, media: 5,00 din 5)
Încarc...


Articolul face parte din categoriile

Mămici fericite ne recomandă

emma zeicescu

Au fost 9 luni de provocări, zâmbete, gânduri, lacrimi și speranțe. Vestea că voi deveni mamă a fost cea mai frumoasă. Au urmat apoi planurile de viitor. Am conştientizat și cât sunt de responsabilă de viitorul micuţului nostru și, de aceea, am decis să recoltez cu Baby Stem...

Află povestea ei

adela popescu

Dupa o perioada in care ne-am informat foarte mult, am luat decizia ca pentru siguranta copilului nostru, sa incheiem contractul cu Banca de Celule Baby Stem [...] www.babystem.ro Avem incredere si suntem convinsi ca am facut cea mai buna alegere!

Află povestea ei

amalia enache

O altfel de "valiza", o altfel de calatorie in care pornesc, cea mai importanta de pana acum.Anul acesta de 1 iunie, i-am facut primul cadou copilului meu inca nenascut: kitul de recoltare si stocare a celulelor stem Baby Stem.

Află povestea ei

oana ionita

Inainte să fac această alegere, m-am documentat temeinic şi am ales Baby Stem. De ce? Pentru că stocând [...] se păstrează toate celulele atât de importante în tratamente [...] şi pentru că experienţa Baby Stem [...] este remarcabilă.DA, copilul meu merită ce este mai bun!

Află povestea ei

ioana tiganila

Romania, Liban, Africa de Sud ... Nu conteaza din ce colt de lume venim, nu conteaza culoarea pielii. Important este sa invatam din prezent, ca sa putem construi un viitor mai frumos. Iar viitorul sunt copiii.​​Haideti sa investim, ce gasim fiecare mai bun pe lume, in copiii nostri si in viitorul lor!Noi tocmai am facut un prim pas : am decis sa recoltam celule stem cu Baby Stem.

Află povestea ei

carmen bruma

După multe luni de studiat ofertele de pe piaţă, am decis să aleg Baby Stem. Iată câteva dintre motive: [...] stocarea se face în 3 eşantioane şi este garantată timp de 20 de ani prin asigurarea împotriva falimentului.

Află povestea ei

mirela boureanu-vaida

Aseara am incheiat contractul cu Banca de Celule Baby Stem pentru viitorul si siguranta copilului meu.. Sper sa nu fie niciodata nevoie de ele, dar paza buna trece primejdia rea.. de aceea am apelat la cei mai buni!!Multumesc, Baby Stem!

Află povestea ei

daniel osmanovici

Ce să alegi? Trebuie să alegi? Cum alegi? După ce am trecut în revistă toate ofertele …cu prețuri, metode recoltare, transportator care lucrează și în weekend, durată de păstrare și modalitate de păstrare, modul și modalitatea prin care pot să mă folosesc de ele, costuri înainte, după sau la nevoie am decis să aleg #babystem...

Află povestea lui

andreea banica

Sunt fericita!!! Azi am luat kit-ul de recoltare celule de la Baby Stem, [...] Prelevand celule din cordonul ombilical si stocandu-l [...], stocam mai multe celule care ne pot ajuta, in acest moment, in tratarea a peste 80 de boli. Viitoare mamici, asigurati-va bebelusul!

Află povestea ei

oana roman

Investiţia în viitorul copilului meu este cea mai importantă pentru mine. De aceea am hotărât din timpul sarcinii că voi recolta celule stem. După ce m-am documentat şi am studiat în detaliu mai multe oferte de pe piaţă, am hotărât că Baby Stem...

Află povestea ei

octavia geamanu

In minunata perioada a existentei mele – care-o precede pe cea mai frumoasa 🙂 -, am avut multe nopti nedormite in care am cautat raspunsuri la sutele de intrebari pe care n-ai cum sa nu ti le pui atunci cand urmeaza sa devii mama...

Află povestea ei

raluca culcea

E aproape aici! Gandul ma entuziasmeaza, ma copleseste, uneori ma amuza si alteori ma sperie. Dar in permanenta ma motiveaza! Sanatatea copilului meu e acum cel mai important lucru asadar caut acei specialisti care vor face din sanatatea prichindelului meu un ţel la fel de important...

Află povestea ei

Medicii aleg cu incredere Baby Stem

Contactează-ne pentru a primi o ofertă personalizată și consultanță gratuită din partea specialiștilor noștri.

Termenii si Conditiile

Celule stem
Câștiga un voucher de 1000 EURO pentru orice pachet de recoltare celule stem Baby Stem și premii speciale oferite de Provita (consultație, ecografie, kinetoterapie & masaj). Înscrie-te în concurs completând formularul de mai jos și te vom contacta cu informații despre stocarea celulelor stem! Succes!

Termenii si Conditiile